YÖNETİM KURULU
         
     Av.Arb.Ferhat PARLATIR    
    Başkan     
         
 
 
Av.Hakan ARSLAN
   Av.Kübra ALP    Av.Ali AYDIN
 Başkan Yardımcısı       Genel Sekreter     Sayman 
         

 
   
 Av.Ender KARAKAŞ   Av.Emrah ALTUN
         Av.Erdal        ERDEM     
 Üye    Üye    Üye
           
Üye    Üye
 
 Av.Mehmet DEMİREL
  Av.Emrah TAŞDEMİR