MESLEK İÇİ EĞİTİM SEMİNERİ
Baromuz ev sahipliğinde, Barolar Birliği Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Av. Ferit ATALAY moderatörlüğünde meslek içi eğitim semineri içerisinde yer alan "Sosyal Güvenlik (İş) Yargılama Esasları, Hizmet Tespiti ve İş Kazası ile Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Davalar konulu, Eğitmen Yargıtay 10. Hukuk Dairesi Üyesi Bektaş KAR'ın sunumu ile gerçekleştirilmiştir. Seminere iştirak eden avukat meslektaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.