AİLE HUKUKU UYGULAMALARI SEMİNERİ
Baromuz ev sahipliğinde, Barolar Birliği Başkanımız Av. R. Erinç Sağkan katılımı ile meslek içi eğitim semineri, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan sunumu ile gerçekleştirilmiştir.Seminere iştirak eden Bartın Adalet Komisyon Başkanımıza,avukat,hakim, savcı meslektaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyorum.