KREDİ MASRAFLARI İLE İLGİLİ BASIN ACIKLAMASI
Tarih: 19.03.2015 23:00:00| Okunma Sayısı: 3534

 KREDİ MASRAFLARI İLE İLGİLİ BASIN ACIKLAMASI
 
 

                        Tüketicilerin bankalarda kullandıkları kredilere ilişkin ödemiş oldukları kredi masrafları ile kredi kartı aidatlarının iadesi için Tüketici Hakem Heyetleri’ne avukatlar, hukuk büroları ve danışmanlık firmaları vasıtasıyla yoğun başvurular yapıldığını kaydetti. 

Konuyla ilgili yazılı basın açıklaması yapan Parlatır, bir kısım danışmanlık firmalarınca çeşitli mecralarda reklamlar yayımlanarak, bankalarca tahsil edilen kredi masrafları ve kredi kartı aidatlarının belli ücretler karşılığında tüketiciler adına tahsil ettiği yönünde yanıltıcı bilgiler verildiğine dikkat çekti. Parlatır, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Ayrıca çağrı merkezleri tarafından müşteriler aranmakta, kredi kartı bilgileri talep edilmekte, kredi kartı aidatı ve kredi masrafı iadesi için kredi kartlarından para çekilmek suretiyle tüketiciler mağdur edilmektedir. Bankalarca müşterilerden tahsil edilen ücret, komisyon ve masrafların bankalardan kesin olarak geri alındığı yönündeki bilgi hukuken doğru değildir ve tüketiciyi yanıltıcı niteliktedir.Bahsi geçen firmaların reklam ve tanıtım faaliyetlerinde, müşterilerle yaptıkları görüşmelerde iddia ve beyan ettikleri otomatik bir iade mekanizması da mevcut değildir. Masrafların iadesi; mevzuat ve yargı kararları doğrultusunda hakem heyetleri ve mahkemelerce, her somut olayda ayrı ayrı incelenerek karar verilmektedir.  Bunun yanı sıra bazı reklam metinlerinde, başvurandan T.C. kimlik numarası bilgileri ve kredi kartı bilgilerinin istenilmeyeceği ifade edilmektedir. Aksine Tüketici Hakem Heyetlerine yapılan her türlü başvuruda, başvuranın T.C. kimlik no’su alınmadan işlem yapılması mümkün değildir. Ayrıca bazı reklamlarda, müşteri tarafından talep edilmesi halinde şirket avukatlarının tüketici adına işlem yapacakları belirtilmektedir. Avukat, müvekkilin vekâletnamesi olmadan işlem yapamaz. Tüketicilerin, bu reklamlara itibar ederek avukat olmayan kişilerce maddi zarara uğratılmaları ihtimal dahilindedir.

 

Yasal prosedür işleyecek

 

1136 Sayılı Avukatlık Kanununda ve bu kanunun 55. Maddesine dayanılarak hazırlanan Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği’nde avukatların reklam yasakları ve buna karşı uygulanacak hukuki ve cezai müeyyideler düzenlenmiştir. Bu düzenlemeler ışığında, avukatların, hukuk bürolarının ve danışmanlık firmalarının gerek internet bankacılığı ile gerekse yazılı ve görsel medya aracılığı ile bankaların müşterilerden aldıkları masraf ve komisyonların iadesine yönelik tanıtıcı ve yönlendirici faaliyetleri reklam yasağı kapsamında olup, keza hukuki ehliyetleri olmayan kimselerin vekâlet üstlenebilecekleri izlemini yaratmaları da belirtilen yasal düzenlemelere aykırılık teşkil etmektedir. Reklam yapan bazı danışmanlık firmalarının avukatlarla işbirliği yaptıkları ya da bazı avukatların aracı firmalar vasıtasıyla iş temin ettikleri yönünde iddialar dile getirilmiş, hatta bunlarla ilgili Barolar tarafından gerekli yasal prosedür işletilmektedir.”

  

23.02.2024
AV. FERHAT PARLATIR
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.