YENİ SEÇİLEN YÖNETİM KURULU
YENİ SEÇİLEN BARO YÖNETİM KURULU BARO BAŞKANIMIZ AV.FERHAT PARLATIR BAŞKANLIĞINDA TOPLANDI, BAŞKANLIK DİVANINA BAŞKAN YARDIMCILIĞINA AV.HAKAN ARSLAN,GENEL SEKRETERLİĞE AV.KÜBRA ALP, SAYMANLIĞA AV.ALİ AYDIN GETİRİLDİ.