2021-2022 YILI ADLİ YIL AÇILIŞ TÖRENİ
Tarih: 1.09.2021| Okunma Sayısı: 113

Baromuzca düzenlenen Adli Yıl Açılış Töreni bu yılda Cumhuriyet Meydanında yoğun katılımla gerçekleştirilmiştir.

Baro Başkanımız Av.Ferhat PARLATIR'ın 2021/2022 yılı adli yıl açalış konuşması.

Öncelikli olarak   iki gün önce  yurdun her köşesinde büyük bir çoşku ile kutladığımız zafer bayramımız  bir kez daha  kutlu olsun diyoruz.
    Emperyalist işgalci güçlere karşı kazanılan Zaferin Başkumandanı , Demokratik, laik, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti' nin baş mimarı ,Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ü , silah arkadaşlarını, vatan uğrunda can veren şehitlerimizi sevgi saygı  ve minnetle anıyoruz. Büyük Taarruzun 99. Yılında ne mutlu zafer ruhunu yaşayan, yaşatanlara diyoruz.
    Yasal zorunluluk düzenleme kaldırılmış olsa da ; Bartın Barosu olarak adli tatil uygulaması var olduğu sürece Adli Yıl Açılış Törenlerini  her yıl olduğu gibi düzenlemeye devam edeceğiz.
    Her adli yıl açılışında, bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin  ve adalet mücadelesininin esaslı unsuru olan avukatların, mesleğin sorunlarını ve  çözümüne dair beklentileri dile getiriyoruz.
    Mücadele ettiğimiz sorunlar çözüme kavuşturulamadan yenileri eklenmektedir. Bir yanda mesleğe kabulde sınav sistemi getirilirken diğer yanda kaliteli bir hukuk eğitimi sunamayan ve sayıları her gün giderek artan hukuk fakülteleri açılması büyük bir çelişki olup, ayrıca ekonomik sorunlar  avukatlık mesleğininin geleceğini tehdit eder hale gelmiştir.
    Avukatlık mesleğinin faaliyet alanı daraltılmamalıdır. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinde vatandaşların hak kaybı uğramaması için mutlaka avukatın süreçte etkin hale getirilerek, vatandaşlara hukuksal destek sağlayacak yasal düzenlemelere ihtiyaç bulunmaktadır.
    Sürekli kanun içerisindeki değişiklikler ; hakimlerin kısa sürede görev ve görev yeri değişiklikleri;  istinaf kanun yolu düzenlemesi yargılama süresinin  uzamasına yol açmakta olup ayrıca yargı harç ve masrafları yüksekliği de vatandaşın dava açmaktan hakkını aramakta düşündüren hatta  alıkoyma aşamasına kadar getirmektedir.
    Avukatlar kamu hizmetini icra ederken sözlü ve fiziksel saldırılara maruz kalmaktadır. Avukat,  boşanmanının sebebi , işten çıkarılmanın sebebi , ceza dosyasının, borcun sebebi değildir. Avukat, taraf değil; vekil olduğu unutulmamalıdır.
    Avukatlar soyut iddialar ile soruşturma ve kovuşturmalara maruz bırakılmamalı; yasal düzenlemeler ve yargı görevlisi olduğu unutulmamalı, iftira atarak mesleğin itibarını zedeleyenlere cezai soruşturmalar resen yürütülmelidir.
    Özetlemek gerekirse avukatları güçsüzleştirerek etkisiz kılmak, avukatlık mesleğini ise itibarsızlaştırmak ;  güçlü ve bağımsız savunmayı çökerterek yargının işlevsizliğine hukuk devleti ilkesinin anayasa metni üzerinde kalmasına neden olacağı unutulmamaldır.Savunma makamı ne kadar etkin ve güçlü ise en adil kararların çıkacağı şüphesizdir. Savunma makamı olmadan yargılamadan bahsedilemez
    Yeni adli yılda da Bartın Barosu olarak insan haklarına, hukukun üstünlüğüne yargı bağımsızlığına, savunma hakkına sahip çıkmaya devam edeceğiz, her  daim üstünlerin hukukunu değil hukukun üstünlüğünün yanında olacağız.
BARTIN BARO BAŞKANI AV.FERHAT PARLATIR 01/09/2021

16.10.2021
AV. FERHAT PARLATIR
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.