BASIN AÇIKLMASI
Tarih: 7.05.2021| Okunma Sayısı: 198

BARTIN BAROSU ADINA BASIN AÇIKLAMASI

                    Amasra B Sahasını 2005 yılında Rödevans yoluyla kiralayan Hattat Holding  ve bağlı şirketleri  kömür çıkarmak yerine , 2009 yılından itibaren Bartın ve Amasra yöresine  termik santral kurmak için çalışmaktadır.

                  Bartın ve Amasra halkı doğasını, insan sağlığını ve ekonomisini olumsuz etkileyecek Termik santrali istememektedir.  Termik santral ile mücadele  için oluşturulan Bartın Barosunun üyesi olduğu Bartın Platformu çatısı altında uzun yıllardır  gereken mücadele verilmektedir.

             Termik santrale karşı  hukuki  mücadele 16 yıldır devam etmektedir.  2015 yılından itibaren Termik santral için verilen idari kararlara karşı  açılan davalarda Termik Santral  ve eki projeleri için yürütülen idari süreçlerin hukuka aykırı olduğu Mahkemelerde verilen iptal kararları ile defalarca ortaya çıkmıştır.

            Bartın Barosu  en başından itibaren Termik Santrale karşıdır, Kömürün çıkarılmasını desteklemektedir. Yerleşik üretim kültürü nedeniyle  kömürün halkımızın çalıştırılması ile çıkarılmasını desteklemektedir.

            Hattat Holding ‘ in Termik Santral ÇED olumlu kararının iptali ve  Çevre Düzeni Planındaki değişikliğin Yürütmesinin durdurulmasından sonra kömür çıkarmak için Çinli firmalar ile ortaklık yapacağı ve binlerce kişiyi işe alacağı izlenimi ile kamuoyunda  algı çalışması yapmaya çalıştığını  gözlemlemekteyiz.

            Hattat Holding uzun yıllardır değişik firmalar ile ortak olduğu , ortaklık çalışması yaptığı yönünde haberler yaymaktadır. Bu haberlerin  yöre halkının Termik Santrale karşı  olan direncini kırmak  için yapıldığı bilinmektedir.

            Amasra ilçesine Termik santral yapmak için geldiğini defalarca açıklayan  Hattat Holding , ve bir kısım bağlı şirketlerinin ortak adayı olarak tanıtılan   Çinli  şirketlere , Bartın Amasra halkının termik santrale karşı olduğunu hatırlatan  e posta gönderen Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır'a ve Amasra Belediyesine 'ticari itibarlarının zedelendiği' gerekçesiyle 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açtığı kamuoyunun malumudur.

            Bartın ve Amasra halkının termik santrale karşı devam ettirdiği  15 yıllık mücadelesinin ve bu mücadele kapsamında açılmış olan davaların , dava dilekçesine eklendiği ve mesnetsiz tazminat davasına sebep yapıldığını da görmüş bulunmaktayız .Hatta bunu yaparak , artık kendisine verilecek idari izinlere  dava açılmasının  önüne geçmek için gözdağı vermek istemektedir. Bartın Barosu olarak Termik santral sürecine ilişkin hukuki mücadeleye destek vermeye devam edeceğimizi , Bartın Platformunun bir parçası olan Amasra Belediyesinin yanında olduğumuzu, Anayasal hüküm olan çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemenin Devletin ve vatandaşların ödevi olduğunu kamuoyuna tekrardan bildiriyoruz.

            Öncelikle belirtmek gerekir ki halkın oyları ile seçilmiş bir belediye başkanına  ve kentin yerel idaresine karşı açılmış olan bu davayı şaşkınlıkla karşılamış bulunmaktayız.          

            Türkiye Cumhuriyeti Anayasamızın  36 maddesi  Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir. 

            Termik Santrale karşı idari  işlemlerin iptali için bugüne kadar kazanılan hukuki zaferlerde olduğu gibi  açılan iş bu tazminat davasında da En son kararı Yargının vereceği ve en adil kararı vereceğinden şüphemiz bulunmamaktadır.

            Fatih Sultan Mehmet'in  "Çeşm-i Cihan" yani "Dünyanın Gözü" olarak betimlediği, Karadeniz Bölgesinin ve ülkemizin incisi, doğal güzellikleri ve tarihi mirasıyla herkesi hayran bırakan Amasra İlçesine tüm bu güzellikleri yok edecek olan Termik Santral sürecinin   bir daha gündeme gelmemek üzere  kapandığı günlere kavuşmak dileğiyle  Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunuyoruz.07/05/2021

                         BARTIN BAROSU  YÖNETİM KURULU

                                     Av.FERHAT PARLATIR                          

Av.ERDAL ERDEM                                    Av.KÜBRA ALP    

Av.NAİL ÖZTÜRK                                      Av.HAKAN ARSLAN

Av.ENGİN UZUN                                        Av.İBRAHİM GÖREN

Av.ENDER KARAKAŞ                              Av.ELMİRE TUKUŞ

 

27.09.2021
AV. FERHAT PARLATIR
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.