8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ
Tarih: 8.03.2021| Okunma Sayısı: 299

8 MART DÜNYA EMEKCI KADINLAR GÜNÜ BARTIN BAROSU KADIN HUKUKU KOMISYONU BASIN AÇIKLAMASI

8 Mart; ailede, toplumda, siyaset, sosyal ve ekonomik alanlarda eşitliğin sağlanması, emeğin sömürüsünün ve aynmcılığın sonlandınlması, kadının insan haklarının ihlal edilmesinin önlenmesi için; eğitim, kültür, ekonomik ve hukuk alanlarında gerekli çalışmaların yapılması taleplerini yükselttilcleri MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜDÜR. Bu nedenle kadın mücadelesi aynı zamanda eşitliğin, özgürlüğün ve demokrasinin mücadelesidir.
Fırsat eşitliğinin sağlanmaması nedeniyle kadınları= eğitim haklarından yoksun kalmakta, istihdam olanaklarından yararlanamamakta; yönetim ve karar alma mekanizmalannda yeterince yer alamamaktadırlar. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği kadına yönelik ayrımcılığa,
şiddete neden olmaktadır.
Ülkemizde kadın cinayetlerinin önlenememesini, tam tersi artarak devam etmesini endişeyle izliyoruz. Kadına yönelik şiddet, cinayet ve istismar artışlarımn nedeni yasaların ve cezalann yetersizliği değildir. Kadını eşit ve özgür bir birey olarak görmeyen zihniyetin beslendiği, güç aldığı bir sosyal ve siyasal ortamın sorgulanması yapılmadan, ortadan kaldınlmadan kadının insan haldannın ihlallerinin önlenmesi mümkün değildir. Bu nedenle ülkemizde, aile içinden başlayarak kamusal alana yayılan cinsiyet ayrımcılığına ve eşitsizliğine neden olacak politikaların sonlandınlınası gerekmektedir.
Kadmlan toplumsal hayatın dışına iten ayrımcı ve cinsiyetçi politikalardan vazgeçilerek, kadını sadece ailenin bir parçası olarak gören, özgür birey olduğunu kabul etmeyen politik ve kültürel anlayış değiştirilmelidir. Kadının eşit ve özgür birey olmasını sağlayacak politikaların hayata geçirilmesi hiçbir tarihsel, kültürel ve dinsel gerekçelerle engellenmemelidir. Kadınların siyasal, sosyal ve ekonomik alanda eşit olarak yer almasını sağlayacak toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları samimiyetle uygulanmalıdır. Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca cinsiyet temelinde ayrımcılık yapmayacak mekanizmalar oluşturulmahdır. Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletinde kadının eşit ve özgür bir birey olduğu, devletin tüm kurum ve lcunıluşlarınca içselleştirilmeli ve kadın haklarına aykırı hiçbir söylem ve eyleme izin verilmemelidir.
Kadmlann yaşam haklarının güvencesi olan İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasaya yönelik tartışmalardan vazgeçilmelidir. İstanbul Sözleşmesinin eksiksiz olarak uygulanması sağlanmalıdır.
Hak savunucusu olarak bizler; uzun mücadeleler sonucunda elde edinilmiş Kadın Hakları kazarumlanndan vazgeçilmesine yönelik her türlü girişime karşı, kadının insan haldan mücadelemizi dünden daha büyük bir inanç ve dayamşmayla sürdürme kararlılığuıdayız.
Türkiye Kadın Hukuku Komisyonu(TOBAICKOM) üyesi avukatlar olarak; Cumhuriyet Devritnleri ve Kadın Mücadelesi sonucunda elde edilen kadın hak ve kazamınlanndan kayba neden olacak her türlü zihniyetin, söylemin, girişimin karşısında olacağnınızı, kadına karşı ayrımcılığın ortadan kalktığı, kadının eşit ve özgür bir birey olarak var olduğu, kadının insan haklarının ihlal edilmediği, barışın, özgürlüğün, demokrasinin sağlandığı bir Türkiye ve Dünya için; kadın haklarının teminatı olan Atatürk Devrimlerine ve Laik Cumhuriyetimize bağhlılda, mücadelemizi ve dayamşmanuzı sürdüreceğimizi Icamuoyuyla saygılanmızla paylaşıyoruz.
Bartın Barosu Kadın Hukuku
Komisyonu Başkanı Av.Elmire TUKUŞ

27.09.2021
AV. FERHAT PARLATIR
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.